Home › Typy liposukce › Superwet liposukce

Aktuality

5.6.2012
Konzultace zdarma - SurGal Clinic:

Zprostředkujeme Vám bezplatnou konzultaci na luxusní klinice SurGal Clinic a navíc získáte dárek - 2 vstupy do wellness světa této kliniky zdarma. Nabízí liposukce v různých cenových kategoriích, za hospitalizace i jako ambulantní výkon.

1.2.2012
Mikrokanylová liposukce:

Trend zmenšování průměru kanyly dorazil i do České republiky. Dříve se používaly kanyly o tloušťce 5 a více milimetrů, v současné době je standardem kanyla o tloušťce 4mm a pomalu se začíná prosazovat kanyly o tloušťce 3mm, které jsou daleko šetrnější a zotavení po liposukci je rychlejší.

SUPERWET liposukce

 

Super-wet technika je liposukční metoda, která pracuje na principu tumescentní liposukce, tzn. před samotným odsáváním je do podkoží aplikován roztok, který prostor vyplní a roztáhne. Při prosté vlhké technice (wet technika) je do odsávané oblasti aplikováno jen malé množství speciální tekutiny, zhruba o objemu 300 ml, tedy množství menší než zamýšlený objem odsávaného tuku. Naopak při technice super-wet je objem aplikovaného roztoku do podkoží zhruba stejný jako předpokládané množství odsávaného tuku. Tento princip je podobný tumescentní technice, ale objem aplikovaného roztoku je zde menší a také většinou neobsahuje místní anestetikum. Při tumescentní technice, kdy je v tumescentním roztoku obsaženo také anestetikum, je do podkoží aplikováno zhruba 2-3x více roztoku, než jaký je předpokládaný objem odsávaného tuku z dané oblasti.

 

Roztok, který je do odsávané oblasti vstřikován, vyplňuje nejen prostor dané partie, ale také rozrušuje tukové buňky, které jsou následně odsávány z těla ven pomocí kanyl. Liposukční techniky prováděné bez předchozí aplikace roztoku do odsávané oblasti jsou dnes již považovány  za zastaralé a téměř se neprovádějí.