Aktuality

5.6.2012
Konzultace zdarma - SurGal Clinic:

Zprostředkujeme Vám bezplatnou konzultaci na luxusní klinice SurGal Clinic a navíc získáte dárek - 2 vstupy do wellness světa této kliniky zdarma. Nabízí liposukce v různých cenových kategoriích, za hospitalizace i jako ambulantní výkon.

1.2.2012
Mikrokanylová liposukce:

Trend zmenšování průměru kanyly dorazil i do České republiky. Dříve se používaly kanyly o tloušťce 5 a více milimetrů, v současné době je standardem kanyla o tloušťce 4mm a pomalu se začíná prosazovat kanyly o tloušťce 3mm, které jsou daleko šetrnější a zotavení po liposukci je rychlejší.

KOMPLIKACE PO LIPOSUKCI

 

Prvotním předpokladem pro absolvování každé liposukce je výborný zdravotní i psychický stav  pacienta. Jedině tak lze předejít možným zbytečným komplikacím po zákroku či neobvyklému průběhu hojení. Rovněž by liposukci neměli podstupovat lidé se srdečním či plicním onemocněním, s poruchami srážlivosti krve, s cukrovkou (diabetes) či při zaznamenané alergické reakci na některou ze složek tumescentního roztoku (místní anestetikum, adrenalin atd.). Liposukce rovněž není vhodná pro jedince, kteří byli v oblasti, která by měla být pomocí liposukce tvarována, nedávno operováni či je-li v oblasti aktuálně infekce, vyrážka či jiné podráždění. V takovém případě je vhodné vyčkat na pozdější dobu, až bude daná partie zcela zahojená. Také u osob s vysokým krevním tlakem či poruchami funkcí štítné žlázy je dobré provedení zákroku zvážit.

 

Liposukci je nutno vnímat jako běžnou operaci, která stejně jako všechny ostatní operační výkony, s sebou nese možná rizika a komplikace. Všechna možná pooperační rizika je nutné prodiskutovat s lékařem při vstupní konzultaci, který by také měl ještě před samotným zákrokem znát podrobně pacientův zdravotní stav i léky, které pravidelně užívá. Po zákroku je také nutno dbát všech doporučení a pokynů lékaře, jejich dodržováním lze eliminovat pooperační obtíže na minimum.  Mezi takové pokyny většinou patří např. vyhnout se v prvních týdnech po zákroku sauně, soláriu či velké tělesné zátěži (sport) atd.

 

Komplikace, které mohou po liposukci nastat se dělí na obecné komplikace, které mohou nastat po každé (i neestetické) operaci a na specifické komplikace, které jsou charakteristické právě pro liposukci. Komplikace se však objevují velmi zřídka a téměř vždy lze nalézt takové řešení, které vede ke zdárnému zhojení zcela bez následků.

 

Mezi nejčastější komplikace, které mohou po liposukci nastat patří např. infekce, krvácení,  zarudnutí či jiné zbarvení kůže, nerovnosti kůže v odsávané oblasti, serom (nahromaděná tekutina v ohraničeném prostoru), abnormální jizvení, nekróza (odumření kožní tkáně). Dále se mohou v ojedinělých případech vyskytnout alergická reakce na látky obsažené v aplikovaném roztoku či pocit zvýšené nebo snížené citlivosti v ošetřované oblasti. Po ultrazvukové liposukci může dojít v odsávané oblasti k popáleninám.

 

Pokud je však liposukce prováděna opravdu zkušeným lékařem, který je dobře informován o zdravotním stavu pacienta, je liposukce bezpečná metoda formování postavy a veškerá rizika jsou minimální.